Ασφαλείς, γρήγορες & αξιόπιστες μεταφορές σε όλη την Ελλάδα!

Μεταφορές - Μετακομίσεις - ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Λεύκας 46, Πετρωτό
26500 Πάτρα, ΑΧΑΪΑΣ

Τηλέφωνο 2610 - 642.440, 2610 - 528.525
Κινητό τηλέφωνο 6977 - 97.55.83

%70%61%70%6F%75%6C%69%61%73%64%69%6D%69%74%72%69%73%40%68%6F%74%6D%61%69%6C%2E%63%6F%6D

Στην αρχή

ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜεταφορΕς & ΜετακομΙσεις στην ΠΑτρα


Metafores Metakomiseis Papoulias Dimitrios
Μεταφορές Μετακομίσεις Παπούλιας Δημήτριος

Η εταιρεία Παπούλιας Δημήτριος, που βρίσκεται στην Πάτρα, δραστηριοποιείται στις μεταφορές και τις μετακομίσεις πάνω από 20 χρόνια, παρέχοντας ποιοτικές υπηρεσίες σε λογικές τιμές.

Η μεταφορική μας αναλαμβάνει μεταφορές ολόκληρων φορτίων αλλά και μικροδεμάτων, ενώ παράλληλα πραγματοποιεί άμεσα και με ασφάλεια μετακομίσεις εταιρειών αλλά και φυσικών προσώπων σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας.

Ασχολείται, επίσης, με τις διανομές, τις μετακομίσεις οικοσυσκευών, την αποθήκευση – logistics και το εμπόριο παλετών.

Στόχος της εταιρείας μας στην Πάτρα είναι η άμεση και άριστη εξυπηρέτηση των πελατών μας και η κατά το δυνατόν καλύτερη ανταπόκριση στις ανάγκες και τις επιθυμίες τους σχετικά με τις μεταφορές, τις μετακομίσεις και οποιαδήποτε άλλη εργασία τους αναθέσουν σε εμάς.

Στην Παπούλιας Δημήτριος στην Πάτρα, βασική μας αρχή είναι να είμαστε δίπλα σας καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας, από την πρώτη μας επικοινωνία μέχρι και την παράδοση στον τελικό προορισμό.

Διαθέτουμε έμπειρο προσωπικό και ιδιόκτητο στόλο, ενώ πραγματοποιούμε εκτίμηση του κόστους της μετακόμισης δωρεάν.